55''

2023 Samsung CU8000 Crystal UHD 55" 4K HDR Smart LED TV (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung CU8000 Crystal UHD 55" 4K HDR Smart LED TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮1,970,000 Ex Tax: ₮1,970,000

2023 Samsung Neo QLED QN85C 55" 4K HDR Smart TV (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung Neo QLED QN85C 55" 4K HDR Smart TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮4,670,000 Ex Tax: ₮4,670,000

2023 Samsung Neo QLED QN90C 55" 4K HDR Smart TV (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung Neo QLED QN90C 55" 4K HDR Smart TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮6,210,000 Ex Tax: ₮6,210,000

2023 Samsung Q60C 55" 4K HDR Smart QLED TV (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung Q60C 55" 4K HDR Smart QLED TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮2,550,000 Ex Tax: ₮2,550,000

2023 Samsung Q70C 55" 4K HDR Smart QLED TV (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung Q70C 55" 4K HDR Smart QLED TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮3,130,000 Ex Tax: ₮3,130,000

2023 Samsung Q80C 55" 4K HDR Smart QLED TV (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung Q80C 55" 4K HDR Smart QLED TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮4,670,000 Ex Tax: ₮4,670,000

2023 Samsung S90C 55" 4K HDR OLED TV  (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung S90C 55" 4K HDR OLED TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮6,210,000 Ex Tax: ₮6,210,000

2023 Samsung S95C 55" 4K HDR Quantum Dot OLED TV  (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung S95C 55" 4K HDR Quantum Dot OLED TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮8,520,000 Ex Tax: ₮8,520,000

2023 Samsung The Frame LS03B 55" 4K HDR Smart QLED TV (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung The Frame LS03B 55" 4K HDR Smart QLED TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮5,820,000 Ex Tax: ₮5,820,000

Samsung 55" Class Q60B QLED 4K Smart TV (2022) (тээвэр орсон)

Samsung 55" Class Q60B QLED 4K Smart TV (2022) (тээвэр орсон)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮3,332,394 Ex Tax: ₮3,332,394

Samsung 55” Class AU8000 Crystal UHD Smart TV (2021)(тээвэр орсон)

Samsung 55” Class AU8000 Crystal UHD Smart TV (2021)(тээвэр орсон)

True-to-life colorDynamic Crystal ColorWitness millions of shades of color through powerful Dynamic ..

₮2,760,563 Ex Tax: ₮2,760,563

Samsung 55" Class QLED 4K Smart TV Q80B (2022) (тээвэр орсон)

Samsung 55" Class QLED 4K Smart TV Q80B (2022) (тээвэр орсон)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮4,643,662 Ex Tax: ₮4,643,662

Showing 1 to 12 of 12 (1 Pages)