Neo QLED

 Samsung 65” Class QN800B Neo QLED 8K Smart TV (2022)(тээвэр орсон)

Samsung 65” Class QN800B Neo QLED 8K Smart TV (2022)(тээвэр орсон)

Unimaginable color and contrast in 8KQuantum Matrix Pro with Mini LEDsA staggering grid of Sams..

₮10,622,113 Ex Tax: ₮10,622,113

 Samsung 75” Class QN800B Neo QLED 8K Smart TV (2022)(тээвэр орсон)

Samsung 75” Class QN800B Neo QLED 8K Smart TV (2022)(тээвэр орсон)

Unimaginable color and contrast in 8KQuantum Matrix Pro with Mini LEDsA staggering grid of Sams..

₮13,362,676 Ex Tax: ₮13,362,676

2023 Samsung Neo QLED QN85C 55" 4K HDR Smart TV (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung Neo QLED QN85C 55" 4K HDR Smart TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮4,220,000 Ex Tax: ₮4,220,000

2023 Samsung Neo QLED QN85C 65" 4K HDR Smart TV (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung Neo QLED QN85C 65" 4K HDR Smart TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮5,030,000 Ex Tax: ₮5,030,000

2023 Samsung Neo QLED QN85C 75" 4K HDR Smart TV (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung Neo QLED QN85C 75" 4K HDR Smart TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮6,990,000 Ex Tax: ₮6,990,000

2023 Samsung Neo QLED QN85C 85" 4K HDR Smart TV (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung Neo QLED QN85C 85" 4K HDR Smart TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮8,930,000 Ex Tax: ₮8,930,000

2023 Samsung Neo QLED QN90C 55" 4K HDR Smart TV (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung Neo QLED QN90C 55" 4K HDR Smart TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮6,121,286 Ex Tax: ₮6,121,286

2023 Samsung Neo QLED QN90C 65" 4K HDR Smart TV (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung Neo QLED QN90C 65" 4K HDR Smart TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮7,304,143 Ex Tax: ₮7,304,143

2023 Samsung Neo QLED QN90C 75" 4K HDR Smart TV (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung Neo QLED QN90C 75" 4K HDR Smart TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮10,014,857 Ex Tax: ₮10,014,857

2023 Samsung Neo QLED QN90C 85" 4K HDR Smart TV (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung Neo QLED QN90C 85" 4K HDR Smart TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮13,474,714 Ex Tax: ₮13,474,714

2023 Samsung QN800C 65" 8K HDR Smart Neo QLED Mini-LED TV (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung QN800C 65" 8K HDR Smart Neo QLED Mini-LED TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮9,975,429 Ex Tax: ₮9,975,429

2023 Samsung QN800C 75" 8K HDR Smart Neo QLED Mini-LED TV (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung QN800C 75" 8K HDR Smart Neo QLED Mini-LED TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮15,327,857 Ex Tax: ₮15,327,857

2023 Samsung QN800C 85" 8K HDR Smart Neo QLED Mini-LED TV (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung QN800C 85" 8K HDR Smart Neo QLED Mini-LED TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮19,172,143 Ex Tax: ₮19,172,143

2023 Samsung QN900C 65" 8K HDR Smart Neo QLED Mini-LED TV (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung QN900C 65" 8K HDR Smart Neo QLED Mini-LED TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮15,278,571 Ex Tax: ₮15,278,571

2023 Samsung QN900C 75" 8K HDR Smart Neo QLED Mini-LED TV (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung QN900C 75" 8K HDR Smart Neo QLED Mini-LED TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮20,256,429 Ex Tax: ₮20,256,429

Showing 1 to 15 of 23 (2 Pages)