АНУ дахь Үйлчилгээ

АНУд амьдардаг Монголчуудын үйлчилгээ

Хэрвээ та АНУд оршин суудаг бол доорх хаягаар илгээмжээ биеээр авчран доорх тарифаар явуулаарай. 
Лавлах: 323-207-8554, info@mongoltown.com


Los Angeles: 3441 W 8th st, Los Angeles, CA 90005

Тариф
Document fee
Таслах Цаг
Нислэг
Төлбөр
Ачаа хүлээж авах
Агаар
$5.99/kg $0 Mon 12pm
Thur 12pm
KE214,
KE867
Cash, CC
Mon-Fri: 9am-7pm, 
Sat: 11am-5pm
Sun: Closed
Газар
45/box $0 - Зарлана


 

New York: 117 Industrial Ave, Hasbrouck Heights NJ 07604

Тариф
Document fee
Таслах Цаг
Нислэг
Төлбөр
Ачаа хүлээж авах
Агаар
$9.99/kg $0 Fri 9am
KE258
KE867
Cash,CC
Mon-Fri: 9am-6pm
Газар
- - - -


 

San Francisco

Агаар
Газар
Таслах Цаг
(Агаар)
Ачаа хүлээж авах
Төлбөр
Нислэг
3490 Depot Rd
Hayward CA 94545
$6.99/kg $45/lg.box Fri 3pm
Mon-Fri: 8am-5pm
Cash
KE214
KE867
Koreana Market Bakery
2370 Telegraph Ave
Oakland CA 94612
$7.99/kg $50/lg.box Thur 7pm Mon-Sat: 10am-9pm, Sun: 10am-8pm
Queens Houseware
And Gift
1877 Geary Blvd
San Francisco CA
94115
$7.99/kg $50/lg.box Thur 7pm Mon-Sat: 10am-7pm, Sun: 2pm-7pm
Folsom Leader Pharmacy
9545 Folsom Blvd # 7
Sacramento, CA
95827
$9.99/kg - Thur 12pm Mon-Fri: 8am-6pm,Sat: 10am-2pm, Sun: Closed