85"

2023 Samsung CU7000 Crystal UHD 85" 4K HDR Smart LED TV (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung CU7000 Crystal UHD 85" 4K HDR Smart LED TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮4,718,609 Ex Tax: ₮4,718,609

2023 Samsung Neo QLED QN85C 85" 4K HDR Smart TV (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung Neo QLED QN85C 85" 4K HDR Smart TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮9,229,043 Ex Tax: ₮9,229,043

2023 Samsung Neo QLED QN90C 85" 4K HDR Smart TV (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung Neo QLED QN90C 85" 4K HDR Smart TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮10,874,609 Ex Tax: ₮10,874,609

2023 Samsung Q60C 85" 4K HDR Smart QLED TV (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung Q60C 85" 4K HDR Smart QLED TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮6,770,609 Ex Tax: ₮6,770,609

2023 Samsung Q70C 85" 4K HDR Smart QLED TV (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung Q70C 85" 4K HDR Smart QLED TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮8,416,174 Ex Tax: ₮8,416,174

2023 Samsung Q80C 85" 4K HDR Smart QLED TV (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung Q80C 85" 4K HDR Smart QLED TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮8,406,261 Ex Tax: ₮8,406,261

2023 Samsung QN800C 85" 8K HDR Smart Neo QLED Mini-LED TV (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung QN800C 85" 8K HDR Smart Neo QLED Mini-LED TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮16,624,174 Ex Tax: ₮16,624,174

2023 Samsung QN900C 85" 8K HDR Smart Neo QLED Mini-LED TV (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung QN900C 85" 8K HDR Smart Neo QLED Mini-LED TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮22,780,174 Ex Tax: ₮22,780,174

2023 Samsung S90C 83" 4K HDR OLED TV  (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung S90C 83" 4K HDR OLED TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮16,624,174 Ex Tax: ₮16,624,174

2023 Samsung The Frame LS03B 85" 4K HDR Smart QLED TV (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung The Frame LS03B 85" 4K HDR Smart QLED TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮17,843,478 Ex Tax: ₮17,843,478

85” QN85B Samsung Neo QLED 4K Smart TV (2022)(тээвэр орсон)

85” QN85B Samsung Neo QLED 4K Smart TV (2022)(тээвэр орсон)

The pinnacle of ultra-fine light controlQuantum Matrix with Mini LEDsBrilliant details shine even in..

₮11,329,352 Ex Tax: ₮11,329,352

2023 Samsung CU8000 Crystal UHD 85" 4K HDR Smart LED TV (тээврийн даатгалтай)

2023 Samsung CU8000 Crystal UHD 85" 4K HDR Smart LED TV (тээврийн даатгалтай)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮5,125,043 Ex Tax: ₮5,125,043

Samsung 85" Class QLED 4K Smart TV Q80B (2022) (тээвэр орсон)

Samsung 85" Class QLED 4K Smart TV Q80B (2022) (тээвэр орсон)

Баталгаат хугацаагүй үнэ бөгөөд Улаанбаатарт хүргэхдээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаад хүлээлгэж өгнө.- ..

₮9,884,282 Ex Tax: ₮9,884,282

Samsung 85" Class QN800B  Neo QLED 8K Smart TV (2022) (тээвэр орсон)

Samsung 85" Class QN800B Neo QLED 8K Smart TV (2022) (тээвэр орсон)

Unimaginable color and contrast in 8KQuantum Matrix Pro with Mini LEDsA staggering grid of Sams..

₮16,830,254 Ex Tax: ₮16,830,254

Samsung 85" Class QN900B  Neo QLED 8K Smart TV (2022) (тээвэр орсон)

Samsung 85" Class QN900B Neo QLED 8K Smart TV (2022) (тээвэр орсон)

Unimaginable color and contrast in 8KQuantum Matrix Pro with Mini LEDsA staggering grid of Sams..

₮21,319,606 Ex Tax: ₮21,319,606

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)